500.000 VNĐ/Phòng

Tutu Garden – Phòng Garden 02

2 Khách
12 m2
Địa chỉ:  25A Thi Sách, Phường 6, Đà Lạt, Lâm Đồng....
500.000 VNĐ/Phòng

Tutu Garden – Phòng Garden 04

2 Khách
12 m2
Địa chỉ:  25A Thi Sách, Phường 6, Đà Lạt, Lâm Đồng....
550.000 VNĐ/Phòng

Tutu Garden – Phòng Garden 01

2 Khách
15 m2
Địa chỉ:  25A Thi Sách, Phường 6, Đà Lạt, Lâm Đồng....
600.000 VNĐ/Phòng

Tutu House – Phòng đôi nhỏ

2 Khách
15 m2
Địa chỉ: Hẻm 211 Hai Bà Trưng, Phường 6, Đà Lạt,...
850.000 VNĐ/Phòng

Tutu Garden – Phòng Garden 03

2 Khách
30 m2
Địa chỉ:  25A Thi Sách, Phường 6, Đà Lạt, Lâm Đồng....

Tutu House – Phòng áp mái

2 Khách
36 m2
Địa chỉ: Hẻm 211 Hai Bà Trưng, Phường 6, Đà Lạt,...